Làm được gì sau khi đi du học nước ngoài về

Cũng có thể có những điều thiết thực để giải quyết sau khi bạn trở lại học tập ở nước ngoài. Một số giáo dục phải được các cơ quan chức năng ở nước bạn chấp thuận trước khi bạn có thể có được tiêu đề là bác sĩ hoặc y tá. Nếu bạn muốn theo đuổi việc học tập ở nước, bạn cũng phải được giáo dục chấp nhận bởi trường đại học mà bạn đang nộp đơn xin hoặc bởi các cơ quan có thẩm quyền.

Công nhận nền giáo dục nước ngoài

Khi bạn trở về nhà sau khi , bạn có thể cần phải được giáo dục chính thức chấp thuận bởi chính quyền. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các chức danh được bảo vệ như bác sĩ, y tá hoặc nhà tâm lý học.

Nếu bạn muốn sử dụng giáo dục của bạn từ một trường đại học ở nước ngoài để được nhận vào học một nền giáo dục ở nhà, bạn cũng cần phải nhận được nền giáo dục nước ngoài của bạn được chính quyền chấp thuận.

Công nhận các khóa học nước ngoài

Nếu bạn định học ở nước ngoài một hoặc hai học kỳ như là một phần của bằng Cử nhân hoặc Thạc sỹ, trường đại học tại nhà phải phê duyệt các khóa học bạn định đưa ra nước ngoài.

Có hai bước trong quá trình này: Bước đầu tiên là để được chấp thuận trước các khóa học bạn dự định thực hiện trước khi bạn đi. Bước thứ hai là để có được các khóa học bạn thực sự kết thúc lên nước ngoài đã được phê duyệt của trường đại học sau khi bạn trở lại.

Quá trình phê duyệt này có thể là một chút khó hiểu vì bạn phải được sự chấp thuận trước khi đi và chuyển tiếp các khóa học sau khi trở về nhà.

Sẽ rất khó để có được thông tin về những khóa học nào có thể học tại trường đại học mà bạn muốn học và khi bạn bắt đầu đi du học, bạn có thể nhận thấy rằng bạn thích học thêm các khóa học khác. Hầu hết các trường đại học sẽ không nhớ rằng bạn thay đổi kế hoạch của mình, nhưng nếu bạn không đăng ký trước khi công nhận các khóa học trước khi bạn rời trường thì thậm chí họ không chấp nhận các khóa học mà bạn thực sự đã hoàn thành. Điều quan trọng là bạn kiểm tra mức độ linh hoạt của trường đại học trong quá trình này trước khi bạn rời đi.

Quá trình phê duyệt các khóa học tại các trường đại học nước ngoài khác nhau giữa các trường đại học. Liên hệ với một cố vấn sinh viên tại trường đại học của bạn và họ sẽ có thể giúp bạn bắt đầu quá trình.
Các chuyên gia của trung tâm tư vấn du học Studylink có kinh nghiệm với quá trình này và có thể cung cấp những lời khuyên chung về cách xử lý quá trình này.

Cơ hội việc làm sau khi học tập tại nước ngoài

Sau khi du học, bạn sẽ khám phá ra rằng bạn đã phát triển cả cá nhân và chuyên nghiệp. Bạn sẽ trở nên độc lập hơn và có được một cái nhìn sâu sắc độc đáo về, và kiến thức về, ngôn ngữ và văn hóa của đất nước bạn đã học tập.
Một bằng thạc sĩ từ nước ngoài thường sẽ được chuyên môn cao với một sự tập trung chuyên nghiệp. Nhiều trường đại học nước ngoài làm việc chặt chẽ với các ngành có liên quan và đây sẽ là một lợi ích sau khi bạn tốt nghiệp. Tất cả trong tất cả điều này sẽ làm cho bạn rất hấp dẫn trên thị trường việc làm sau khi tốt nghiệp.

Làm thế nào để thể hiện năng lực quốc tế của bạn

Một số nhà tuyển dụng tìm kiếm năng lực quốc tế khi tuyển dụng, nhưng họ không phải lúc nào cũng biết chính xác những năng lực quốc tế họ đang tìm kiếm. Vì lý do này, điều quan trọng là bạn đưa năng lực quốc tế của mình vào từ ngữ.

Ví dụ: Tôi đã hiểu rõ hơn về văn hoá ở Mỹ bởi vì tôi đã học các khóa học về văn hoá và chính trị Mỹ cùng thời gian với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày và Chính trị ở Mỹ “.

“Tiếng Anh học thuật của tôi đã được cải thiện và tôi cảm thấy hoàn toàn có khả năng tham gia quan hệ công việc với các công ty nước ngoài.”

“Bằng cách học tập ở nước ngoài, tôi đã trở nên ý thức hơn về những điểm mạnh và điểm yếu của mình và về cách tôi phản ứng trong những tình huống căng thẳng, tôi đã học cách đối phó với một đất nước mới, người mới, nền văn hoá mới và một môi trường học tập mới”.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *